Aktiviteter

Just nu genomförs en rad fysiska möten inom ramen för projektet Mativation. Tanken med mötena är att etablera kontakt med alla branschföreträdare och lyssna in de idéer och tankar som finns i länet om hur vi på bästa sätt samverkar och lyfter varandra i syfte att öka produktionen och kunskapen om livsmedel i, och från, vårt vackra avlånga län. Hur kan företagarna ha nytta av projektet Mativation? Vad är det de behöver för att öka sin lönsamhet? Är det gemensam marknadsföring, fler skördefester i länet eller fler lantbruk öppna för besökare året runt som ger näringslivsutveckling? Vi vill träffa alla typer av branschföreträdare oavsett om de driver ett enmansföretag eller en stor livsmedelsindustri, oavsett om de driver en sommaröppen gårdsbutik eller serverar mat på restaurang alla dagar på året, alla är oerhört viktiga för länet och för länets livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion.

Vi erbjuder olika tillfällen till möten nu i vår. Informationen om projektet Mativation kommer att vara densamma på alla mötena. Diskussionerna och samtalen kommer att variera beroende på deltagarnas tankar och idéer. Det går bra att anmäla sig till vilket möte som helst och vi har valt att sprida ut mötesplatserna över hela länet för att alla företagare ska ha hyggligt nära till ett möte. Men stämmer inte mötestiden för det möte som är i närheten går det naturligtvis bra att anmäla sig till ett som kanske är lite längre bort. Vi bjuder på något att äta och dricka så att vi orkar prata ordentligt.

Möten i Mativation för hela Kalmar län anordnas på följande platser

Halltorps Gästgiveri, Borgholm, Borgholms kommun 2 maj 15.00-17.00
Ödevata Gårdshotell, Ödevata, Emmabodas kommun 3 maj 15.00-17.00
Axelssons i Aby, Målilla, Hultsfreds kommun 5 maj 15.00-17.00
Rugstorps Lantgård, Rockneby, Kalmar kommun 10 maj 15.00-17.00

Här finns anmälningslänken till de olika mötena.

Hör gärna av dig vid frågor och hjälp gärna till att sprida information om mötet till kollegor och vänner.

Du vet väl också om att du kan ta del av information om vad som händer på livsmedelssidan i länet via Facebookgruppen ”Livsmedelsstrategi för Kalmar län”? Det är en offentlig grupp för alla oss som är intresserade av livsmedelsproduktion i länet. Det är en bra kanal för att sprida information om aktiviteter och evenemang som rör livsmedel.