Mativation

Till nytta för hela Kalmar län.

Konceptet Mativation innebär att det skapas en kommunikativ samlingsplats (noder) i varje kommun i länet. Syftet är att öka livsmedelsproduktionen, måltidsturismen och kunskaperna om mat, kulturhistoria, odlingslandskapen och de gröna och blå näringarna i nutid, dåtid och framtid.