Premiummedlem

Växtodlare:

 • Prenumeration på tidningen Gröna Affärer 5 nr/år
 • 10% rabatt på rådgivningstjänster.
 • Utskick om aktuella aktiviteter och evenemang varje månad.
 • Vid ett tillfälle 1 timmes kostnadsfri juridisk rådgivning via Hushållningssällskapet Juridik AB.
 • Årsprenumeration på tidningen Arvensis.

Kött- och Mjölkproducenter:

 • Prenumeration på tidningen Gröna Affärer 5 nr/år
 • 10% rabatt på rådgivningstjänster.
 • Utskick om aktuella aktiviteter och evenemang varje månad.
 • Vid ett tillfälle 1 timmes kostnadsfri juridisk rådgivning via Hushållningssällskapet Juridik AB.
 • Del av årslicens till Top Cows gårdsprogram Uniform-Agri eller del av årslicens till Top Cow Bas (erbjudandet omfattar 1 500 kr per år).
  250 kr är medlemsavgift, resterande 1 250 kr är avdragsgill serviceavgift.
 • Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge hanterar idag personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende av direktiv 95/46/EG (GDPR) vilket ställer höga krav på hanteringen av personuppgifter.

  Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter här.