Personmedlem under 25 år

Prenumeration på tidningen Gröna Affärer 5 nr/år.
Utskick om aktuella aktiviteter och evenemang varje månad.

  • Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge hanterar idag personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende av direktiv 95/46/EG (GDPR) vilket ställer höga krav på hanteringen av personuppgifter.

    Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter här.