Naturbruksgymnasium och utbildningar

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge driver tre stycken naturbruksgymnasium.

Vi är måna om att du som elev ska känna trygghet, gemenskap och att du får vara dig själv. Vi ger dig ansvar och med det växer du som person. Våra skolor är trivsamma och familjära och många livslånga vänskaper startar här. När din utbildning är klar är du väl rustad för arbetslivet eller vidare studier på högskola. Sköter du dina studier hjälper vi dig med körkortet också!

Välj något av våra naturbruksgymnasium här nedan och läs vidare på deras hemsidor.

Naturbruksgymnasiet Kalmar erbjuder även vuxenutbildningar inom Lantbruk och Trädgård.

Beslut angående viss undervisning på distans

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har fattat beslut om att från och med måndagen den 23 november och fram till jullovet, med anledning av Coronapandemin delvis genomföra undervisning på distans för vissa grupper av elever.

Beslutet har fattats för att kunna minska trängseln på skolorna och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lokala allmänna råd och därmed minska smittspridningen. En viktig anledning till beslutet är att många elever reser till och från våra skolor med kollektivtrafik både lokalt och nationellt mellan olika regioner. Varje skola bestämmer själva om upplägget för distansundervisningen.

Specifik information om vad som gäller på respektive skola finns på skolans hemsida, där även vårdnadshavare kan ta del av informationen. Kontakta gärna skolan via telefon eller mejl vid frågor .

Beslut om distansundervisning.

Här finns våra gymnasium.