Drönarutbildning

Vi har drönarutbildningar för lantbrukare, skogsägare, elever på gymnasienivå och företagare inom de gröna näringarna.

Drönaren har börjat bli ett arbetsredskap för att på ett effektivt sätt inventera, undersöka och mäta sitt företag på ett nytt sätt.

Hushållningssällskapet använder idag drönare i skogsrådgivning och för analys av jordbruksgrödor.

Vi går igenom lagar och regler, nyttor och övar i fält.

Mer information om kommande utbildningsdagar kommer inom kort.