Välkommen till Kalmar Kronoberg Blekinge

Vi producerar och levererar attraktiv kunskap för innovativ tillväxt på landsbygden.

Idag har vi ca 2500 medlemmar och medlemsverksamheten är organiserad i lokala gillen. Vi driver tre Naturbruksgymnasier i Ingelstad, Gamleby och Kalmar och erbjuder expertrådgivning inom växtodling, bygg, skog, fiske/vatten, miljö och ekonomi/redovisning.

Vi utvecklar Kalmar, Kronoberg och Blekinge!

Våra insatser sträcker från allt mellan våtmarker, fältförsök, affärsutveckling, matexperiment och mycket mer.

Våra verksamheter