Skolan på gården

Undervisning mitt i verkligheten!

Skolan på gården är ett koncept som ger Hushållningssällskapet Jönköping möjlighet att ge för barn i årskurs 5 en ökad kunskap om de gröna näringarna. Skolan på gården leder till fler medvetna beslut nu och i framtiden och skapa intresse för näringen. Vår målsättning med dagarna är att ge barn kunskap om matens ursprung men också att de förstår ett samband mellan hållbarhet, miljö och svenska mervärden Vi vill väcka intresse och få dem att reflektera över hur naturen och människan hänger ihop. Skolan på gården kompletterar dagens undervisning och bidrar till att lära bondgården även får utrymme i mellanstadiet.

 

Hur går det till?

Skolan på gården innebär att barn har en skoldag med undervisning på en bondgård. Under skoldagen på gården får barnen gå till olika stationer där teori och praktiska övningar blandas.
Övningarna aktiverar flertalet av sinnena, barnen får se och själv uppleva att klappa djur, sitta i maskiner, höra ljud de inte är vana vid och smaka på olika livsmedel. Det gör att upplevelsen mycket större. Stationerna har ett tydligt tema som fördjupas och förklaras pedagogiskt av lantbrukarna själva.

 

Samarbetspartners
Skolan på gården kan drivas tack vare medel från våra samarbetspartners. Vi är väldigt tacksamma över de företag och organisationer som hittills har sponsrat Skolan på gården och gjort denna dag möjlig för barnen att medverka på. Våra nuvarande samarbetspartners ser du nedan. Vi vill även passa på att tacka Leader Linné, Leader Västra Småland, KSLA, Sydved och Svenska ägg som tidigare har varit med och sponsrat och bidragit till Skolan på gårdens uppbyggnad och att skoldagar genomförts. För att än fler barn ska komma ut på en härlig dag mitt i verkligheten så diskuterar vi gärna olika samarbetsavtal

 

Är du intresserad av att veta mer om Skolan på gården eller vara en del av det kontakta Birgitta Andersson, tel 0708–290975, birgitta.andersson@hushallningssallskapet.se. 

Samarbetspartners