Regionala verksamheter

Landsbygdens Sommarmöte -något för alla

Hushållningssällskapet har arrangerat Sommarmöten i över 30 år. De är väl kända, även utanför länets gränser och 5000 besökare är inte ovanligt!
Sommarmötet är en samlingsplats för alla som har ett intresse för lantbruk och landsbygd. Det är en stor bredd och variation bland utställare och aktiviteter. Här finns ett stort antal utställare, allt från maskinföretag till olika intresseföreningar och småföretag.
Målsättningen är att ALLA ska hitta något som intresserar dem.

Landsbygdens Sommarmöte 2021

Julmarknad på Segerstad

Hushållningssällskapet har under nästan 30 år arrangerat julmarknader med syfte att sprida kunskap om mat och traditioner.

Julmarknad 2021