Regionala verksamheter

Landsbygdens Sommarmöte -något för alla

Sommarmötet är en samlingsplats för alla som har ett intresse för lantbruk och landsbygd.

Landsbygdens Sommarmöte 2022

Julmarknad på Segerstad

Hushållningssällskapet har under nästan 30 år arrangerat julmarknader med syfte att sprida kunskap om mat och traditioner.

Julmarknad 2022