Bli medlem i Hushållningssällskapet Jönköping

Hushållningssällskapet är till för dig som tycker det är viktigt med en livskraftig landsbygd och som gärna vill delta i olika aktiviteter med likasinnade. Medlemsaktiviteter arrangeras av ditt lokala hushållningsgille.

Genom att vara medlem stödjer man en levande landsbygd med ett näringsliv som växer. Hushållningssällskapet är en fristående medlemsorganisation som främjar en levande landsbygd och livskraftiga lantbruk med ett resurshushållande synsätt. Att vi är fristående betyder att vi är fria från kommersiella intressen och alltid kan se till våra kunders och medlemmars bästa.

Hushållningssällskapet i Jönköpings län har arbetat med samma grundidé sedan 1814, att utveckla lantbruket och landsbygden genom kunskapsöverföring. Genom ditt medlemskap stöder du arbetet för en levande landsbygd. Du blir medlem för 330 kr, 400 kr för familj.

Som medlem väljer du själv hur engagerad du vill vara. Förutom vår uppskattade medlemstidskrift som kommer 5 gånger per år får du inbjudan till olika aktiviteter, medlemsresor, kurser m.m.

Som medlem i Hushållningssällskapet har du även rabatt på de flesta av våra tjänster.

Bli även du medlem i Hushållningssällskapet! Kontakta oss redan idag.

 

Jönköping -Bli medlem