Välkommen till Hushållningssällskapet Jönköping

Genom individuell rådgivning kursverksamhet och olika utvecklingsprojekt ger vi lantbruket och landsbygden ny kunskap för att kunna utvecklas.

Vår verksamhetsidé är att genom kunskapsspridning främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden – en uppgift lika aktuell idag som vid starten 1814. Vi är verksamma i hela Jönköpings län och våra kontor ligger i Huskvarna och Vetlanda

Nyheter