Nordvik Utbildningar AB

På Nordvik hittar du både gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

Nordviks naturbruksgymnasium har utbildat lantbrukare i flera generationer och under senare år har också utbildningar inom häst, hund och djurvård blivit allt populärare. Verksamheten bedrivs numera som lärlingsutbildning för de elever som valt naturbruksprogrammet på Ådalsskolan i Kramfors.

Naturbruksprogrammet är ett program där alla går ut med en yrkesexamen. Nordvik Utbildningar AB erbjuder inriktningarna lantbruk, häst, hund och djurvård.

Nordvik Utbildningar AB är ett helägt dotterbolag till Hushållningssällskapet Västernorrland. Skolan ligger vackert belägen i Höga kusten i Kramfors kommun.

Vill du komma i kontakt med Nordvik?