Om oss

Hushållningssällskapet Västernorrland är ett av 15 Hushållningssällskap i Sverige. Hushållningssällskapen är oberoende av varandra men delar samma vision: ”En landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer”.

I Västernorrland har vi profilerat oss på tjänster inom fisk, ekonomi och naturbruk. Vi arbetar med fisketurism och fiskodling, driver ett naturbruksgymnasium, erbjuder bokförings- och deklarationstjänster samt EU-rådgivning.  Vi är verksamma inom många olika områden, alltid med fokus på lönsamt företagande och hållbar utveckling.