Bli medlem direkt i vår webbutik

Till webbutiken

Medlem

Hushållningssällskapets medlemmar stödjer vårt arbete för en livskraftig landsbygd. Vårt medlemskap är öppet för alla.

Du som vill vara medlem är varmt välkommen till oss i Hushållningssällskapet Västernorrland. Genom medlemskapet visar du att du stödjer oss och du kan vara med och påverka vår verksamhet. Alla medlemmar har rösträtt på stämman och väljer ledamöter till förvaltningsutskottet som är vår operativa styrelse.

Som medlem får du tidningen Gröna Affärer, vår kund- och medlemstidning som kommer ut fem gånger om året. Med en upplaga på ca 17 500 exemplar är den en av de större tidningarna för företagare på landsbygden och inom de gröna näringarna.

En annan medlemsförmån är att Y-Ekonomi ger dig 10% rabatt på sina deklarationstjänster. Du kan som mest få 1 000 kr i rabatt per år och erbjudandet gäller varje år så länge du är medlem. Du blir också bjuden på vår årliga Höstfest!

Medlemsavgiften är 200 kr per person och år. Medlemskapet är personligt. Betala in medlemsavgiften till bankgiro 570-3954. I meddelandefältet anger du: 
Medlem Västernorrland, namn, adress och e-postadress. Du kan också bli medlem direkt i vår webbutik.

Vill du veta mer? Ring eller mejla oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR

Uppgifterna i vår medlemsförteckning är grunden för all kommunikation med våra medlemmar. När du betalar den årliga medlemsavgiften accepterar du att Hushållningssällskapet Västernorrland sparar dina personuppgifter och behandlar dessa enligt följande.

Vi följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) som syftar till att skydda din personliga integritet. Mer information om GDPR finns hos datainspektionen.se

Vi sparar bara de personuppgifter som du lämnat till oss. De uppgifter vi behöver är namn, adress, e-postadress om sådan finns och telefonnummer (frivilligt).

Personuppgifterna sparas i vårt medlemsregister och lämnas inte ut till andra föreningar, organisationer eller företag.

Personuppgifterna sparas bara för att administrera ditt medlemskap och för att informera dig om våra aktiviteter. Förutom våra administratörer är det bara Förvaltningsutskottet och valberedningen som har tillgång till medlemsregistret.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Du har rätt enligt GDPR att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Skriv då till oss på adress Hushållningssällskapet, Trädgårdsgatan 7, 871 31 Härnösand.

Webbutik

Välj bland våra böcker, kalkyler, evenemang och medlemskap.

Till webbutiken