Kontakt

Välkommen till vårt kansli i Härnösand. Söker du kontakt med något av våra dotterbolag? Du hittar dem under Regionala verksamheter i menyn.

Hushållningssällskapet Västernorrland

Kronholmsplan 1
871 45 Härnösand

Telefon 0611- 251 30 (växel)
info.y@hushallningssallskapet.se

Organisationsnummer 262000-0220