Välkommen till Västernorrland!

Jorden, skogen, älvarna och de idérika människorna. Vår landsbygd innehåller stora resurser. På Hushållningssällskapet arbetar vi för att utveckla de gröna näringarna, till nytta för alla som verkar och vistas i vårt län.

Hushållningssällskapet Västernorrland är en koncern med flera dotterbolag. Vi är verksamma inom många olika områden, alltid med fokus på lönsamt företagande och hållbar utveckling.

 

 

Aktuellt från Hushållningssällskapet Västernorrland

Till våra regionala verksamheter
Nyheter