Vision 2023 – Öjebyn Agro Park

När vi blickar framåt ser vi en plats där näring, idébärare och forskning möts för att i samverkan utveckla framtidens företag inom de gröna näringarna. Vi ser ny teknik, nya idéer och försöksbäddar som bidrar till utveckling utifrån våra arktiska förutsättningar – och en naturlig nod för Hushållningssällskapets rådgivning och kunskapsspridning.

Så här vill vi utveckla Öjebyn Agro Park och framtidens företagare:

Rådgivningsverksamhet
Hushållningssällskapets rådgivning skall på ett naturligt sätt kopplas till Öjebyn Agro Parks verksamhet och de resultat som kommer fram här.

 

 

Försök och demoodlingar
Hushållningssällskapet skall vara den naturliga samverkansparten för såväl SLU som utsädesföretag när det gäller fältförsök eller sortprovning anpassade för våra förutsättningar. Demoodlingar på egen mark skall ske utifrån ett långsiktigt tänk om ökad lönsamhet.

 

 

Trädgård
Hushållningssällskapet skall genom sin verksamhet vid Öjebyn Agro Park bidra till att visa på de möjligheter som finns inom trädgård och frilandsodling samt inspirera privata odlare genom försäljning från vårt unika växtsortiment.

 

 

Next generation
Hushållningssällskapet skall bidra till att visa på möjligheterna inom de gröna näringarna för framtidens företagare.

 

 

Idéutveckling
Hushållningssällskapet och Öjebyn Agro Park skall som katalysator och genomförare bidra med idé- och produktutveckling inom de gröna näringarna. Särskild vikt skall läggas på att framtagna idéer och produkter testas mot aktuell marknad.