Sortförslag för grönsaksodling i norra Sverige

Vi har listat tips på olika sorter av broccoli, kål, morötter, lök och mycket annat som fungerar bra för odling i norra Sverige. Här finns också adresser till fröfirmor. Ta del av hela listan som pdf: Sortförslag för grönsaksodling i norra Sverige 2022

Här har vi testat sorterna

Öjebyn Agro Park är platsen där näring, idébärare och forskning möts för att i samverkan utveckla framtidens företag inom de gröna näringarna. Genom fältförsök, rådgivning, utvecklingsprojekt och utbildning driver Hushållningssällskapet utvecklingen inom växtodling, livsmedel, trädgård och frilandsodling utifrån våra arktiska förutsättningar.

Försöksverksamheten bedrivs för att se hur våra nordliga förhållanden och förändrat klimat påverkar grödor, sådd och skörd. Det gör att Hushållningssällskapet kan erbjuda klimatanpassad kunskap och tåliga grödor med hög odlingssäkerhet utifrån vår långa och breda erfarenhet.

Speciell vikt har lagts vid förbättring av odlingssystem anpassade till nordsvenska förhållanden och ekologisk odling. Verksamheten sker i nära samverkan med näringen i regionen.