Frilandsgrönsaker i norr – odlingsbeskrivningar

Odling av grönsaker i norra Sverige har stora möjligheter att lyckas. Odlingsförutsättningarna kan variera en hel del och det lokala klimatet kan skilja mycket på korta avstånd, men med de rätta sorterna, en bra odlingsteknik och med hjälp av de ljusa dagarna och nätterna under sommarhalvåret, kan man få fram fina produkter som är mjälla, har en god smak och har ett högt näringsinnehåll.

Frilandsgrönsaker i norr – Odlingsbeskrivningar, är en skrift som sammanställdes första gången inom projektet Frilandsgrönsaker – ökad lokalproduktion i norr (Journalnr.: 2008-1993 och 2009-3205) finansierat från EU:s Landsbygdsprogram och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Skriften är tänkt som en hjälp till t.ex. redan etablerade odlare, lantbrukare som vill komplettera sin produktion med grönsaksodling eller till nybörjare som vill starta en odling. Den kan också ses som ett komplement till Jordbruksverkets pärm Ekologisk odling av grönsaker på friland.

Under årens lopp sker det hela tiden förändringar i lagstiftningar kring växtskyddsmedel och tillgången till dessa. Likaså förändras utbudet av sorter hos fröleverantörer och grödor blir mer eller mindre populära att använda och odla.

Med hjälp av medel från projektet Nära mat (Norrbottens livsmedelsstrategi), länsstyrelsen i Norrbotten och EU medel har det i samarbete med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten därför nu gjorts en genomgång och uppdatering av häftet.

Ladda ner Frilandsgrönsaker i norr – odlingsbeskrivningar här (pdf)