Stipendier & fonder Norrbotten-Västerbotten

Årets landsbygdsinsatser
I 200 år har Hushållningssällskapet uppmärksammat duktiga företagar- och landsbygdsinsatser. Priserna är ett viktigt traditionsrikt led i vår verksamhet. Pristagarna utses av förvaltningsutskottet och belönas på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens årsmöte.
Priserna som delas ut är:

  • Årets lantbruksföretagare
  • Årets landsbygdsföretagare
  • Ragnar Lassinanttis kulturpris

Grön Framtid – Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens Ungdomsstipendium
Är du mellan 18 och 30 år och antagen till en eftergymnasial utbildning inom gröna näringarna? Då kan du ansöka Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens nyinstiftade ungdomsstipendium. Från och med 2023 finns möjlighet att söka upp till 50 000 kr årligen.

Paul Sandbergs stiftelse
Bidrag för djur, investeringar, underhåll m.m. till aktiva mindre jordbrukare inom förutvarande Nederluleå socken. Ansökningarna lämnas in till Hushållningssällskapet senast den 31 oktober varje år och utdelning sker vid Hushållningssällskapet Nederluleås årsmöte under mars månad påföljande år.

Ansökningsblankett Paul Sandbergs stiftelse | Riktlinjer Paul Sandbergs Stiftelse

För mer upplysningar kontakta Hushållningssällskapet, tel. 0920-24 41 80.

Vem var Paul Sandberg?
Paul Sandberg levde och verkade på Sandön i Luleå skärgård. Vid sin bortgång hade han testamenterat sina tillgångar till en stiftelse för lantbruket i Nederluleå socken. Handelsbankens Stiftelsetjänst i Stockholm förvaltar medlen och Hushållningssällskapet i Norrbotten utser gåvotagare.

Stiftelsen startade med cirka sex miljoner kronor och har som mest varit uppe i drygt 21 miljoner kronor.

Wittikkos näringslivspris
Benämningen på stiftelsen är Asta och Ragnar Wittikos stiftelse för näringslivsutveckling i Haparanda-Övertorneå kommuner. Asta och Ragnar avsatte 2001 en del av sina efterlämnade medel i en stipendiefond vars syfte är att uppmuntra och belöna personer i Haparanda och Övertorneå, vilka främjat näringslivsutvecklingen i nämnda kommuner. Stiftelsen förvaltas och företräds av Hushållningssällskapet, som också utser en styrelse bestående av en ordförande samt en företagarrepresentant från vardera Haparanda och Övertorneå kommuner.

Wittikkos utbildningsstipendium
Wittikkos utbildningsstipendium delas årligen ut till duktiga studenter i Haparanda och Övertorneå kommuner. Stipendiet kommer från Asta och Ragnar Wittikkos utbildningsstiftelse. Stiftelsen förvaltas av Hushållningssällskapet och stipendiet på 10 000 kronor går till en avgångselev som visat goda studieresultat och framgångsrikt entreprenörskap.