Organisation Norrbotten-Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är en fristående medlemsorganisation. Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningssällskap/-gille. De lokala Hushållningssällskapen/-gillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet.

Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer.

Stadgar Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Förvaltningsutskott:

Ordförande:

Landshövding Lotta Finstorp

Vice Ordförande:

Jörgen Ericsson, Sunderbyn

Ledamöter:

Per Pesula, Övre Kukkola

Regina Berg, Lövsele

Rolf Hjärtberg, Lovikka

Roma Wilma, Hörnsjö

Personalrepresentant:

Benjamin Bollhöner, Umeå, 2023-2026

Utsedd av Region Norrbotten:

Thor Viklund, Älvsbyn, 2023-2026

Berit Hardselius, Älvsbyn, sup. 2023-2026

VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten:
Petter Antti

Chefssekreterare:

Veronica Landström