Organisation Norrbotten-Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är en fristående medlemsorganisation. Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningssällskap/-gille. De lokala Hushållningssällskapen/-gillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet.

Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer.

Stadgar Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Förvaltningsutskott:

Ordförande:

Landshövding Lotta Finstorp

Vice Ordförande:

Bo Hammarström, Umeå

Ledamöter:

Anders Öquist, Råneå

Jörgen Ericsson, Sunderbyn

Regina Berg, Lövsele

Rolf Hjärtberg, Lovikka

Roma Wilma, Hörnsjö

Personalrepresentant:

Veronica Landström, Luleå

Utsedd av Region Norrbotten:

Berit Hardselius, Älvsbyn

VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten:
Mikael Kivijärvi