Organisation Norrbotten-Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är en fristående medlemsorganisation. Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningssällskap/-gille. De lokala Hushållningssällskapen/-gillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet.

Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer.

Förvaltningsutskott:

Ordförande:

Landshövding Björn O Nilsson

Vice Ordförande:

Bo Hammarström, Umeå

Ledamöter:

Anders Öquist, Råneå

Jörgen Ericsson, Sunderbyn

Karin Nordström, Jokkmokk

Regina Berg, Lövsele

Rolf Hjärtberg, Lovikka

Roma Wilma, Hörnsjö

Personalrepresentant:

Veronica Landström, Luleå

Utsedd av Region Norrbotten:

Berit Hardselius, Älvsbyn

VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten:
Mikael Kivijärvi