Om oss - Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Jorden, skogen, älvarna och de idérika människorna. Landsbygden i Norrbotten och Västerbotten är storslagen. Vi arbetar för de näringar som vill utveckla landsbygdens resurser, till nytta för alla som bor och verkar där. Det sker genom företagsrådgivning, konsultuppdrag, utbildning, utvecklingsprojekt och försök.

Vi är en fristående organisation vilket gör att vi alltid kan se till kundens bästa. De råd vi ger grundar sig på de förutsättningar som finns. Att vi alltid satsar helhjärtat och med stort engagemang får du på köpet!

Genom vår breda verksamhet och kunskapsbas kan vi erbjuda en helhet under ett och samma tak. Det är vi ensamma om! Rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp, vid besök eller per telefon. Vi kan också erbjuda föreläsningar inom flera av våra kunskapsområden.

Vi har alltid lönsamt företagande i fokus, vare sig vi ger råd för maximerad foderproduktion, hur du ska utveckla din turismanläggning eller hur du ska få mer pengar för virket.

Våra kunskapsområden är Företagsekonomi, Jakt-, fiske- och landsbygdsturism, Lantbruk & Skog, Mat, Projektutveckling och Trädgård.

Tillsammans med vår medlemmar gör vi landsbygdens röst hörd, både i städerna och ute i bygderna, men även i kontakten med myndigheter och politiker.

Hushållningssällskapen i Norrbotten och Västerbotten bildades redan 1814. Med 200 år i backspegeln kan vi med förtroende blicka framåt och prata om framtiden. Vad kan vi göra för din framtid?

Välkommen att kontakta oss!