Uppdatera dina kontaktuppgifter

Du som är medlem i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, hjälp oss att uppdatera informationen om dig i vårt medlemsregister.

Det gör att vi kan dela med oss av den senaste kunskapen samt ge dig personliga inbjudningar till just de kurser, seminarier och utbildningar som du är intresserad av.

    Om du har frågor kring lagringen av dina personuppgifter och sättet som Hushållningssällskapet använder dem på kan du kontakta oss på 0920-24 41 80 eller infonord@hushallningssallskapet.se