Medlemsinformation – med anledning av Coronaviruset

Våra medarbetares, medlemmars, kunders och samarbetspartners hälsa är av högsta prioritet för oss. Som organisation har vi även ett samhällsansvar. Vi håller oss ständigt uppdaterade om utvecklingen kring Coronaviruset samt hur vi bör agera för att förhindra och förebygga smitta. Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens Förvaltningsutskott har haft sammanträde och tagit beslut i frågor som rör medlemsverksamheten på grund av denna extra ordinära händelse.

Detta gäller:

Årsmöte 2020 – Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
I medlemstidningen Gröna Affärer annonserade vi om att årsmötet ska hållas på Stiftsgården i Skellefteå. Detta ställs in.
Årsmötet genomförs istället som telefonmöte lördagen den 25 april med start kl. 10.00. En kallelse med instruktioner kommer att gå ut till alla valda ombud.

Lokala årsmöten som blivit inställda – detta gäller
För de lokala Hushållningssällskap/gillen som ställt in sitt lokala årsmöte 2020 på grund av extra ordinära händelser, Covid-19, bestäms att föregående årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll gäller tills vidare, dock ej längre än 15 mars 2021.

Val av ombud och ersättare
För de lokala Hushållningssällskap/gillen som ställt in sitt lokala årsmöte 2020 gäller protokollet från 2019 även för val av ombud och ersättare till vårt gemensamma årsmöte den 25 april 2020.

Ordförandekonferensen inställd
I det rådande läget tvingas vi ställa in årets ordförandekonferens.

Prisutdelning årets landsbygdsinsatser
Då årsmötet ska genomföras över telefon kommer prisutdelningen av årets landsbygdsinsatser istället ske i samband med Öjeby Lantbruksdagar på Öjebyn Agro Park den 26-27 augusti. Välkommen dit!

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Veronica Landström på telefon 0920-244 181.