Medlemsfond Norrbotten-Västerbotten

På årsmötet i april 2010 beslutades att inrätta en gemensam pott ur vilken de lokala Hushållningssällskapen och Hushållningsgillena kan söka bidrag för olika medlemsaktiviteter. Storleken på potten har bestämts till max 80.000 kr/år, med start år 2015.

Anvisningar för ansökan Medlemsfond

  • Pengar ur Medlemsfonden kan endast sökas av lokala Hushållningssällskap/ Hushållningsgillen som hör till Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Ansökningarna ska gå via respektive styrelse.
  • Aktiviteterna ska vara öppna för alla medlemmar i det lokala Hushållningssällskap/ Hushållningsgille som ansöker om pengarna.
  • Aktiviteterna ska leda till lokal utveckling, uppmuntra företagande och anknyta till verksamhetsområdena i Hushållningssällskapets stadgar samt stärka Hushållningssällskapets varumärke.
  • Detaljerad budget ska ingå i ansökan.
  • Potten fördelas halvårsvis mellan de sökande. Maxbelopp per lokalt Hushållningssällskap/Hushållningsgille är 8.000 kr per år.

Beslutsgruppen består av VD och medlemsadministrationen, med information till Förvaltningsutskottet.

Ansökningsblankett och rekvisitionsblankett skickas in till Hushållningssällskapet, ref. Medlemsfond, Köpmangatan 2, 972 38 Luleå.

Utvärdering av året och ev. revidering sker under hösten inför kommande år.

Ansökningsblankett

Två ansökningsdatum:

  • Senast 30 november för aktiviteter som genomförs januari-juni följande år.
  • Senast 31 maj för aktiviteter som genomförs juli-december samma år.

– Ansökningsblankett ska fyllas i av sökande och vara Hushållningssällskapet tillhanda senast resp. ansökningsdatum.
– En aktivitet per ansökningsblankett.
– Beslut meddelas inom 20 dagar efter ansökningstidens utgång.
– Viktigt att alla uppgifter fylls i under ”Sökande” och ”Planerad aktivitet”. Om kompletteringar krävs kan beslutet försenas.

Ansökningsblankett medlemsfond | Rekvisitionsblankett medlemsfond

Konsultcheck

Nyttja Hushållningssällskapets rådgivare vid era medlemsaktiviteter

Läs mer om konsultchecken