Konsultcheck Norrbotten-Västerbotten

De lokala Hushållningssällskapen/Hushållningsgillena har möjlighet att nyttja någon av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens rådgivare till ett värde motsvarande 4.000 kr alt. 6.000 kr per år. I beloppet ska även kostnaden för resa ingå.

Det högre beloppet gäller om rådgivaren har en ressträcka längre än 10 mil, annars gäller det lägre beloppet.

Våra rådgivare har kompetens inom ett flertal områden, bland annat:
• Lantbruk och skog
• Företagsekonomi
• Trädgård
• Miljö och energi
• Mat och livsmedel
• Jakt-, fiske- och landsbygdsturism
• Projektutveckling

Läs mer om våra tjänster och produkter i menyn. Våra rådgivare hittar du i kontaktsöket.

Här är några exempel på vad våra rådgivare kan hjälpa till med:
• Föreläsning på årsmöte
• Föreläsning på andra medlemsaktiviteter
• Experthjälp och råd vid start av företag/förening
• Hjälp med projektansökningar