Bli medlem - Norrbotten-Västerbotten

Klappar ditt hjärta också för landsbygden? Som medlem i Hushållningssällskapet stödjer du vårt arbete för de näringar som vill utveckla landsbygdens resurser, till nytta för alla som bor och verkar där.

Välj mellan medlemstyperna stödmedlem, enskilt, familje- eller företagsmedlemskap (avdragsgillt).

Fyll i formuläret för att bli medlem i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Du väljer betalningssätt nedan. Antingen får du ett inbetalningskort tillsänt dig eller så betalar du in avgiften för valt medlemskap direkt till följande kontonummer:
Bankgiro: 5594-1421

Uppgifter markerade med * är obligatoriska.

    Om du har frågor kring lagringen av dina personuppgifter och sättet som Hushållningssällskapet använder dem på kan du kontakta oss på 0920-24 41 80 eller infonord@hushallningssallskapet.se