Aktivitetsbidrag - Norrbotten-Västerbotten

De lokala Hushållningssällskapen/Hushållningsgillena får årligen ett aktivitetsbidrag om 5000 kr.

För att få utbetalt aktivitetsbidraget så skall styrelsen för det lokala Hushållningssällskapet/gillet årligen skicka in:

Dessa skall postas alt. mailas till: infonord@hushallningssallskapet.se

Enligt Hushållningssällskapets stadgar skall detta göras senast den 30 mars.