Medlem Norrbotten-Västerbotten

Klappar ditt hjärta också för landsbygden? Som medlem i Hushållningssällskapet stödjer du vårt arbete för de näringar som vill utveckla landsbygdens resurser, till nytta för alla som bor och verkar där.

Vårt medlemskap är öppet för alla, och om du önskar kan du också själv aktivt arbeta med frågor som rör din bygd via våra lokala Hushållningssällskap/Hushållningsgillen. Till medlemsformuläret.

Här är tre goda anledningar att vara medlem i Hushållningssällskapet:

Vi investerar årligen 800 000 kr i regionalt utvecklingsarbete
Målet är att skapa lönsamt landsbygdsföretagande genom att stärka befintliga företag och stödja utvecklingen av nya företag i Norrbotten och Västerbotten.

 

Vi testar framtidens grödor i nordsvenska förhållanden
Vid Öjebyn Agro Park bedriver vi försöksverksamhet för att se hur våra nordliga förhållanden och förändrat klimat påverkar grödor, sådd och skörd.

 

Vi utbildar dagens och morgondagens konsumenter
Skolträdgårdar, Bondens egen marknad och utvecklingsprojekt med lokala livsmedelsproducenter. Vi arbetar för att skapa intresse för lokal mat och god kosthållning.

Vilket medlemskap passar dig?

Stödmedlemskap
Vill du bidra till landsbygdsutvecklingen men har svårt att hinna med föreningslivet? Bli stödmedlem i Hushållningssällskapet. Du stöttar vår verksamhet utan att vara med i ett lokalt gille/hushållningssällskap.
Att bli stödmedlem innebär att du bidrar till vårt dagliga arbete för att utveckla landsbygden och dess näringar. Varje år investerar Hushållningssällskapet i olika utvecklingsprojekt för att sprida kunskap och skapa fler konkurrenskraftiga företag, till nytta för alla som bor och verkar på landsbygden.
Medlemskapet kostar 200 kr/år och gör dig till en viktig investerare i landsbygdens framtid. Välkommen som stödmedlem hos oss!

Enskilt medlemskap
Medlemsavgiften är 300 kr och gäller för en person i hushållet. I detta ingår:

  • Medlemstidning som utkommer med 5 nr/år. Aktuell information och artiklar om trädgård, mat, jakt & fiske, lantbruk, skog m.m.
  • Möjlighet att delta på våra medlemsresor.
  • Personliga kallelser till ditt lokala Hushållningssällskaps/Hushållningsgilles olika aktiviteter.

Familjemedlemskap
Medlemsavgiften är 400 kr och gäller för hela familjen. I detta ingår:

  • Medlemstidning som utkommer med 5 nr/år. Aktuell information och artiklar om trädgård, mat, jakt & fiske, lantbruk, skog m.m.
  • Möjlighet att delta på våra medlemsresor.
  • Personliga kallelser till ditt lokala Hushållningssällskaps/Hushållningsgilles olika aktiviteter.

Företagsmedlemskap
Avgiften är 600 kr inkl. moms (100 kr medlemsavgift samt en fast avdragsgill serviceavgift på 400 kr exkl. moms). I detta ingår:

  • Medlemstidning som utkommer med 5 nr/år. Aktuell information och artiklar om trädgård, mat, jakt & fiske, lantbruk, skog m.m.
  • Möjlighet att delta på våra medlemsresor.
  • Personliga kallelser till ditt lokala Hushållningssällskaps/Hushållningsgilles olika aktiviteter.

Bli medlem

Tillsammans för en levande landsbygd med ett växande näringsliv

Till formuläret

Våra lokala Hushållningssällskap och gillen

Lokala nätverk från Karesuando i norr till Nordmaling i söder

Till kontaktsidan