Zolcell 1:1

Målet är att Jämtlands (Z) län ska vara fossilbränslefritt år 2030, för att verkställa omställningen från fossilt till el krävs mer grön el. Solen är en förnybar energikälla. Zolcell 1:1 är en ekonomisk förening, med syfte att bygga gemensamt ägda solcellsanläggningar som producerar och säljer förnybar el.

Solen är en förnybar energikälla, strålarna kan användas för att ge el och värme. För att producera el används solceller, som vanligtvis monteras på hustak. Elproduktion med solceller kräver minimalt underhåll, medför inga oljud och tar liten plats. I Jämtlands län finns idag 4 500 m2 solceller. Föreningens mål är att det ska finnas 1 m2 solcell för var och en av invånarna i länet, vilket motsvarar 126 000 m2. När vi lyckats ger det 15 GWh el/år, vilket i sin tur motsvarar el för ca 5 000 elbilar eller el till 3 000 hushåll.

zolcell

Hushållningssällskapet Jämtland har köpt andelar i Zolcell 1:1. Föreningen producerar förnybar el med solcellspaneler för vår räkning och därigenom bidrar vi till minskad klimatpåverkan.

Vill DU bidra till övergången från fossilt till förnybart?
Vill DU bli delägare i en solcellsanläggning?
Vill DU ladda bilen med förnybar el?

Läs mer om Zolcell 1:1