Convoy Egenanställningsföretaget i Norr

Convoy är ett egenanställningsföretag. Convoy gör det enklare för fler i alla åldrar att starta egen verksamhet, fakturera kunder och göra justa affärer. Convoy drivs av idén att om människor ges bättre förutsättningar att utveckla sin kreativitet, så får Sverige fler entreprenörer och fler människor i arbete.

Convoy drivs som en ekonomisk förening, ett kooperativt företag om du vill. Hushållningssällskapet i Jämtland är delägare och medlem i Convoy sedan hösten 2014. Convoy är vinstdrivande, men inte vinstutdelande – all vinst ska återinvesteras i mer, bättre och billigare verksamhet för våra egenanställda. Hushållningssällskapets nytta av Convoy är att föreningen uppfyller vår önskan om enklare och smartare former att driva verksamhet.

Hur fungerar Convoy?

Vi erbjuder människor med en affärsidé en enkel form för att driva verksamhet och ta uppdrag. Konceptet kallas egenanställning, självanställning, förenklat företagande, förenklat entreprenörskap – kärt barn har många namn. Genom att fler kan erbjuda bra tjänster skapar vi också fler möjligheter för befintliga företag, organisationer och projekt att hitta driftiga leverantörer av tjänster. Det viktigaste är att vi tar bort hinder och gör det enkelt för människor som vill utveckla tjänster och skaffa en försörjning på ett enkelt sätt. Samtliga tjänster vi erbjuder är kopplade till och har sin utgångspunkt i det förenklade entreprenörskapet.

Vi arbetar med utvecklingsinsatser av egenanställda – för att de få de bästa förutsättningarna att driva sina verksamheter. Och vi är övertygade om att samverkan mellan nya entreprenörer bidrar positivt till starkare verksamheter – samverkan kan få ett plus ett att  bli tre. Därför arbetar vi bland annat med att skapa arenor för samverkan på olika sätt – nätverksträffar och webinarier är två vägar. Många av dessa insatser bedrivs i projket – just nu driver Convoy projektet Flexibelt entreprenörskap, finansierat av EU:s regionala fond, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten.

Vi samverkar själva med liknande företag i Sverige genom Nätverket för egenanställningsföretag och i Europa med företag och organisationer kopplade till SEIE, Shared Enterprises Initiatives in Europe – vår senaste vän är Apres-Ge, ett socialt företag i Geneve som driver inkubatorverksamhet. Studiebesök och möten ger oss mer inspiration till nya tankar och idéer som kan förbättra vår verksamhet för våra entreprenörer ytterligare.

Läs mer på www.convoy.se