Framtidens EKOkonsument

Projektet Framtidens EKOkonsumenter består i att möjliggöra kommunikation mellan skolklasser och ekologiska livsmedelsproducenter genom korta återkommande digitala videosamtal. Projektet ska även skapa möten under kreativa workshops med skolmatbespisning och ekologiska producenter och arrangera mötesplatsen EKOfestivalen. Målet med Framtidens EKOkonsumenter är att öka efterfrågan och produktionen av ekologiska livsmedel genom att höja kunskapsnivån kring ekologisk livsmedelsproduktion hos skolelever och måltidspersonal.

Vill du delta i projektet? Anmäl dig här!

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Huhållningssällskapet Jämtland, EkoMatCentrum och Länsförsäkringar Jämtland.

Projektet Framtidens EKOkonsument är finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar Jämtland och Hushållningssällskapet Jämtland.

 

 

För mer information kontakta

Lisa Conrad, Hållbarhetsrådgivare

063-15 52 02  | lisa.conrad@hushallningssallskapet.se

 

 

Julia Pearson, Projektsamordnare

063-15 52 06 | julia.pearson@hushallningssallskapet.se