Fiske på Medstugans Egendom

Medstugeån erbjuder fint fiske efter vild öring. Ån är relativt liten men håller stor fisk. Sträckan från sjön och ca 3 km nedströms bjuder på både lugna djupa partier och forsar. Ån är utmärkt för flugfiske.

Flugfiskesträcka

Fisket i Medstugeån är öppet från 1 juni – 31 augusti. Endast vinterfiske på Medstugesjön. Fiskekort säljs enbart till boende på Medstugans vandrarhem eller annat kommersiellt boende i Medstugan. Kontakta vår fastighetsskötare Mattias Persson på 070-261 57 35 för närmare information om fiskekort.

Medstugans vandrarhem

Boka boende i kulturhistorisk miljö med fjällnatur, fiske och lantbruk rätt utanför dörren.

läs mer