Lars Trollsås stiftelse

Hushållningssällskapet i Jämtland är förvaltare till Lars Trollsås stiftelse.

Under 2022 bildade Lars Trollsås en näringslivsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att främja miljövård genom att öka möjligheterna att försörja sig på verksamhet inom gröna näringar i Jämtlands län. Med gröna näringar avses verksamheter inom jordbruk, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

Första utdelningen av stiftelsen sker söndagen den 23 april på Hushållningssällskapets årsstämma med en stipendiesumma på 100 000 kr.

En jury bestående av Mats Gärd, Liza Lidvall och Nils Björid föreslår en vinnare till Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott som beslutar.

Ansökan är öppen för 2023, sista datum för ansökan är 28 februari.

Stipendiekriterier
Enligt tolkning av stiftelsens stadgar beviljas stipendium för sökande som uppfyller:

  • Personer, organisationer och institutioner inom Jämtlands län.
  • Uppfyller stiftelsens ändamål, främjar miljövård genom att öka möjligheterna att försörja sig på verksamhet inom gröna näringar i Jämtlands län.
  • Personligen kan närvara vid den årliga utdelningen av stipendiet på meddelad plats vid Jämtlands läns Hushållningssällskapets årsmöte.
  • Tillsammans med ansökan skriva ett personligt brev om sitt pågående eller tänkta arbete för sitt hållbara, lönsamma och långsiktiga arbete inom de gröna näringarna inom Jämtlands län

Ansökan emottages på e-post: julia.pearson@hushallningssallskapet.se

Vid frågor kontakta
Julia Pearson
063 – 15 52 06
julia.pearson@hushallningssallskapet.se


Lars Trollsås, Foto: Lisbeth Rauden