Vårmarknad på Jamtli

Hushållningssällskapet och Jamtli har beslutat att ställa in Vårmarknad på Jamtli 2020 på grund av risken för smittspridning av Covid 19. Utställare, besökare, föreläsare och samarbetspartners hälsas varmt välkomna till nästa års vårmarknad, 22–23 maj 2021.

Bokade utställare behåller sina platser till nästa år.

Vid eventuella frågor gällande utställare, kontakta Gertrud Olsson Hushållningssällskapet, 070-305 08 74.
Övriga frågor Anna-Lena Ståhl Jamtli, 070-290 79 28.

Se även Jamtli.

Hushållning och Hållbarhetsfrågor är ett grundtema som vi vill värna om. Marknaden har utvecklats under åren från att vara enbart en salumarknad med fokus på hus, trädgård och hantverk till att samtidigt lyfta kreativa tankar som Hushållning och Hållbarhet i stort och smått. Det är frågor som berör både besökare och utställare. Vi som är arrangörer försöker också att bli bättre för varje år. Att minska engångsartiklar och öka andelen lokalproducerad mat är ett tydligt exempel. Det här kan vi hjälpas åt genom att dela smarta tips till varandra.

Vårmarknaden är vårens största besöksanledning till Östersund, där mixen mellan möjligheten till att handla smart, rådgivning och underhållning är attraktionskraften. Hit kommer besökaren för att köpa presenter till konfirmation, morsdag, bröllop och studenten. Besökarna kommer även för att få råd och inspiration om odling, lyssna på intressanta föreläsningar eller för att lära sig mer om renovering av gamla och nya klimatsmarta hus. Besökarna kan även få råd om utrustning till skogs och fjälls. Vårmarknaden har under några år utökats med en friluftsmässa som blivit succé. Friluftsmässan eller Outdoormässan kommer även i år att ligga i direkt anslutning till Vårmarknaden.

I samarbete med andra aktörer arbetar vi just fram ett gediget program. Du kommer att kunna läsa mer om det framöver våren i sociala media, annonser och på Jamtlis hemsida. Några föreläsare som redan bokats är trähantverkaren Jögge Sundqvist och trädgårdsinspiratör Elin Unnes och fler är på gång!

Bli inspirerad av Vårmarknad på Jamtli här.

Priser och betalningsvillkor

En marknadsplats på ca 2 m2 kostar från 850 kr. Som medlem i Hushållningssällskapet får du 100 kr rabatt på utställarhyran. Hushållningssällskapet är en nationell organisation som arbetar för att utveckla och stärka landsbygdens attraktion. Du blir enkelt medlem för 200 kr per år. För detta får du bl.a. rabatt på våra utställarpriser på vår- och julmarknad, rabatt på vårt vandrarhem i Medstugan och vår medlemstidning ”Gröna Affärer” med 5 nr per år.

När ni fått er plats skickar vi ut en bekräftelse med faktura som ska betalas enligt sista datum på densamma. Er betalning är lika med bekräftelse från er sida och er marknadsplats garanterad. Vid försenad betalning debiteras ni 100 kr. Vid avbokning av plats sker återbetalning med 100 % till och med torsdagen tre veckor före marknaden därefter 0 kr. Önskas en pappersfaktura kostar det 50 kr.

Kontaktpersoner

Marknadsplats: Gertrud Olsson 070-305 08 74

gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se

Arrangemangssamordnare: Anna-Lena Ståhl 070-290 79 28

anna-lena.stahl@jamtli.com

Anmälan senast 13 mars 2020 till Hushållningssällskapet Jämtland via BokaMarknad.se
När du anmält dig återkommer vi med mer information närmare marknaden.

Inbjudan Jamtli Vårmarknad 2020 (pdf)

 

 

Bestämmelser för utställare 23–24 maj 2020

Jamtli och Hushållningssällskapet arbetar för en marknad där besökarens upplevelser står i centrum. En marknad på Jamtli skall vara något utöver det vanliga och genomsyras av hög kvalité. Våra besökare till marknaden skall därför kunna ta del av samma utbud oavsett vilken tid man kommer. Visa därför respekt för vårt arbete och andra utställare genom att följa de regler vi anger vad gäller öppethållandetider och hantverksutbudet. Som utställare ska man vara på plats i god tid före öppnandet och finnas på sin utställarplats till och med marknadens stängning.

Varor som säljs på vårmarknaden ska vara framställd på ett hantverksmässigt vis eller anknyta till våra grundteman hus, trädgård och hantverk.

Anmälan sker via BokaMarknad.se och registreras i den ordning de inkommer. Arrangören förbehåller sig rätten att göra en fördelning av de utrymmen som betingas av ett rationellt nyttjande av områdets ytor inomhus och utomhus samt behovet av att presentera ett så fylligt utbud som möjligt.

Överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är inte tillåten utan arrangörens medgivande. Varor som är olämpliga ur kvalitets eller estetisk synpunkt får ej utställas. Sker detta ändå har arrangören rätt att plocka bort dessa.

Utställarplatsen är disponibel för utställarna från dag som meddelats. Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade kvällen innan eller senast kl 10.00 öppningsdagen. Deltagarna är skyldiga att respektera de förändringar i plats och utrymme som av omständigheterna påkallats.

Arbetande maskiner: Utställarna erinras om sin skyldighet enligt Arbetsmiljölagen, att se till att anordning som utställes till försäljning eller i reklamsyfte erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. El tillhandahålles mot extra ersättning. All elektrisk installation skall godkännas av arrangören.

Arrangören sköter allmän renhållning, utställaren den behövliga renhållningen i utställarplatsen. Utställare ansvarar för genom eget eller biträdes förvållande uppkommen skada på lokaler eller utställarutrymme. Vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor t ex stekning vid publik verksamhet, krävs en anmälan till Räddningsnämnden i god tid.

Affischering på området får enbart ske på av arrangören anvisade platser. Utställare är skyldig att inom marknadsområdet följa marknadsledningens anvisningar och föreskrifter.