Organisation

Förvaltningsutskottet samlat utanför Medstugan Egendom i augusti 2019

Förvaltningsutskott

Mats Gärd – Ordförande
Mobil 070-605 84 54
E-mail: info.fyrasgard@gmail.com

Ole Kristiansson – Vice Ordförande
E-mail ole.kristiansson@gmail.com

Nils Björid
E-mail nils@bjoridgard.se

Annika Myhr
E-mail: annikamyhr@gmail.com

Stefan Dahlén
E-mail: stefan.dahlen@rocketmail.com

Alexander Åhréus

Susanne Wilhelmsson

Johannes Andersson

Karin Ahlberg Eliasson VD
E-mail karin.eliasson@hushallningssallskapet.se


Valberedning

Eva Rappe – sammankallande

Hans Åsling

Magdalena Sundell