Organisation

Förvaltningsutskottet samlat utanför Medstugan Egendom i augusti 2019

Förvaltningsutskott

Mats Gärd (Ordförande)
Mobil 070-605 84 54
E-mail: info.fyrasgard@gmail.com

Liza Lidvall (Vice Ordförande)
Mobil 070-218 32 48
E-mail bonde@stenrike.com

Nils Björid
Mobil 073-827 66 86
E-mail nils@bjoridgard.se

Annika Myhr
E-mail: annikamyhr@gmail.com

Gullik Nilsson
E-mail: gullik.nilsson@klockarshallesjo.se

Putte Eby
Mobil: E-mail: putte.eby@ostersund.se

Ole Kristiansson 
Mobil 070-511 65 50 E-mail ole.kristiansson@gmail.com

Karin Ahlberg Eliasson VD
Mobil 070-3921313 E-mail karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

 

Suppleanter

Lisbeth Godin Jonasson 
Mobil: 070-348 02 90 E-mail lisbeth.godin@bahnhof.se

Glenn Makenzius
E-mail glenn@makenzius.se

Valberedning

Ingela Öhman (sammankallande)