Länge leve Hushållningssällskapet Jämtland

Hushållningssällskapet i Jämtland har valt att ge ut en filmserie om fem filmer som kallas ”Länge Leve” som en del i sitt 200-års firande. Filmerna ersätter en 200-års bok som kanske brukligt skulle ges ur i samband med firandet.

Vi vill nå nya målgrupper som ska kunna ta del av vad Hushållningssällskapet är idag. Vi vill fokusera på de bra saker som redan händer i vårt län och lyfta fram dem som inspiration för fler att ta efter. Filmerna belyser Hushållningssällskapet Jämtlands värderingar, visar vad sällskapet jobbar med och vad vi vill jobba med framöver.

Den här första filmen handlar om lokal matproduktion.

Vår andra film handlar om en attraktiv landsbygd

Vår tredje film om hantverkskunskaper

Vår fjärde film om Hushållning

Här kommer vår film om Hushållningssällskapet 200 år

Hurra för Medstugan. Det är är den sista filmen i vår serie 200-års filmer som vi kallar ”Länge Leve”. Välkommen att titta in på platsen som funnits i Hushållningssällskapets historia i över hundra år.