Om oss - Hushållningssällskapet Jämtland

Hushållningssällskapet Jämtland är en fristående kunskapsorganisation som arbetar för att skapa en attraktiv landsbygd för de gröna näringarna. Hushållningssällskapet vänder sig till dem som vill göra, lära och utvecklas. Vi vill stimulera människor att göra saker tillsammans.

Våra gemensamma värderingar är:
Tradition och Utveckling
Samhällsnytta och Affärer
Fria och Tillsammans

Hushållningssällskapet Jämtland driver verksamhet inom fyra huvudområden: Medlemmar, Rådgivning och kompetens, Medstugan samt Projekt och Event.

Vår verksamhet arbetar efter en hållbarhetsplan och vår hållbarhetspolicy ser ut såhär:
Hushållningssällskapet Jämtland ska via rådgivning, engagemang, fastighetsförvaltning och medlemsverksamhet visa på vad hushållning innebär i praktiken. Hushållning är vårt namn och vårt DNA. I arbetet med hushållning ska Hushållningssällskapet Jämtland arbeta för ständig förbättring i sin egen verksamhet.