Årsmöten

Om Årsstämman

Hushållningssällskapet Jämtland håller årsstämma i april månad varje år.  2022 är årsstämman kl 14.00 söndagen den 10 april på Hov, Jamtli. Kallelse finns på hemsidan, skickas per e-post samt vid behov via vanlig post samt annonseras i Gröna affärer, till medlemmar i Hushållningssällskapet.

Handlingar till årets stämma kan from 2022-03-25 beställas från gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se 

 

ordforandeklubba-gron1