Årsmöten

Om Årsstämman

Hushållningssällskapet Jämtland håller årsstämma i april månad varje år. Kallelse läggs ut på hemsidan, skickas per e-post och vanlig post samt annonseras i Gröna affärer, till medlemmar i Hushållningssällskapet.

ordforandeklubba-gron1