Årsmöten

Om Årsstämman

Hushållningssällskapet Jämtland håller årsstämma i april månad varje år. Kallelse läggs ut på hemsidan, skickas per e-post och vanlig post samt annonseras i Gröna affärer, till medlemmar i Hushållningssällskapet. Årsstämman för 2020 är beslutad till den 26 april.

Här hittar du Hushållningssällskapet Jämtlands årsstämma-protokoll för innevarande år:

2019: Protokoll årsstämma 2019

ordforandeklubba-gron1

Stadgar

Hushållningssällskapet Jämtlands Stadgar.

Antagna vid ordinarie stämma den 24 april 2012. Fastställda av regeringen