Medlem - Hushållningssällskapet Jämtland

Hushållningssällskapet är till för dig som tycker det är viktigt med en livskraftig landsbygd och som gärna vill delta i olika aktiviteter med likasinnade. Genom att vara medlem stödjer man en levande landsbygd med ett näringsliv som växer.

Hushållningssällskapet är en fristående medlemsorganisation som främjar en levande landsbygd och livskraftiga lantbruk med ett resurshushållande synsätt. Att vi är fristående betyder att vi är fria från kommersiella intressen och alltid kan se till våra kunders och medlemmars bästa.

Vårt medlemskap är öppet för alla. Vi har ca 500 medlemmar i Jämtlands län. Vi arbetar även genom hushållningsgillen i länet, där medlemmarna aktivt kan arbeta för sin lokala utveckling.

Genom ditt medlemskap stöder du arbetet för en levande landsbygd. Medlemskapet för 2021 är 350 kr/person.

Som medlem väljer du själv hur engagerad du vill vara. Förutom vår uppskattade medlemstidskrift ”Gröna Affärer” som kommer 5 gånger per år får du inbjudan till olika aktiviteter, medlemsresor, kurser m.m.

Vill du stödja vårt arbete för en levande landsbygd? Vill du påverka utvecklingen i länet? Har du idéer som du vill förverkliga? Söker du en organisation som värnar om miljön och den lokala marknaden?

Du kan vara en stödjande medlem eller aktivt arbeta med frågor som rör din bygd. Medlemsavgiften är 350 kr/år och betalas direkt vid denna registrering på MyClub.

Som medlem får Du:

  • Fem nummer av medlemstidningen Gröna affärer med artiklar om mat, miljö, lantbruk och landsbygdsutveckling.
  • Information från Hushållningssällskapet om dina intresseområden.
  • Erbjudande om att delta på våra medlemsresor.
  • Personliga kallelser till ditt gilles olika aktiviteter.
  • Deltagande vid vårt årsmöte med god middag och gemenskap.
  • Rabatt på Plantskolan i Odensala.
  • Möjlighet att bo på Medstugan vandrarhem till reducerat pris.

 

Bli medlem

Tillsammans för en levande landsbygd

Registrera dig här (länk till MyClub)