Kontakt Hushållningssällskapet Jämtland

Hushållningssällskapet Jämtland hittar du i Gula Huset Sunnan på Grönt Center i Ås.

Besöks och postadress:

Ösavägen 14
836 94 Ås

E-post hush.z@hushallningssallskapet.se

Kontaktuppgifter till vår personal hittar du i kontaktsöket. Välkommen att höra av dig till oss!