Kontakt Hushållningssällskapet Jämtland

Hushållningssällskapet Jämtland hittar du i Gula Huset Sunnan på Grönt Center i Ås.

Vi som jobbar på Hushållningssällskapet Jämtland är Karin, Ida, Gertrud och Anna (ej med på bild)

Besöks och postadress:

Ösavägen 14
836 94 Ås

E-post hush.z@hushallningssallskapet.se

Välkommen att kontakta oss!

 

Ida Lindman
Näringslivsutvecklare
Telefon 070-283 59 62
E-post ida.lindman@hushallningssallskapet.se

 

Anna Dencker
Agronom, Husdjursrådgivare
Telefon 070-284 48 38
E-post anna.dencker@hushallningssallskapet.se

 

Karin Ahlberg Eliasson
VD
Mobil 070-392 13 13
E-post karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

 

Gertrud Olsson
Ansvarig för Skördefest JH, jul- och vårmarknad
Mobil 070-305 08 74
E-post gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se