Kontakt Hushållningssällskapet Jämtland

Hushållningssällskapet Jämtland hittar du på Infanterigatan 14 i Östersund.

Vi som jobbar på Hushållningssällskapet Jämtland: Anna, Karin, Gertrud, Julia, Ida, Lisa och Sigrid. På bilden saknas Lisa och Sigrid.

Besöks och postadress:

Infanterigatan 14
831 32 Östersund

063-155200

E-post: hush.z@hushallningssallskapet.se

Välkommen att kontakta oss!

   

Karin Ahlberg Eliasson
VD
Telefon 063-15 52 01
E-post karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

 

Gertrud Olsson
Ansvarig för jul- och vårmarknad
Telefon 063-15 52 03
E-post gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se

 

Julia Pearson
Projektkoordinator
Telefon 063 – 15 52 06
E-post julia.pearson@hushallningssallskapet.se

 

Lisa Conrad
Hållbarhetsrådgivare
Telefon 063-15 52 02
E-post lisa.e.conrad@hushallningssallskapet.se

                     

Ida Lindman 
Näringslivsutvecklare
Telefon 063-15 52 04
E-post ida.lindman@hushallningssallskapet.se

 

Sigrid Tirén
Växtodlingsrådgivare
Mobil 063-15 52 05
E-post sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se

 

Anna Dencker 
Husdjursrådgivare
Telefon 063 – 15 52 07
E-post anna.dencker@hushallningssallskapet.se