Kontakt Hushållningssällskapet Jämtland

Hushållningssällskapet Jämtland hittar du i huset Östan, på Grönt Center i Ås.

Vi som jobbar på Hushållningssällskapet Jämtland: Anna, Karin, Gertrud, Julia, Ida, Magnus och Sigrid. På bilden saknas Magnus och Sigrid.

Besöks och postadress:

Ösavägen 14
836 94 Ås

063-155200

E-post hush.z@hushallningssallskapet.se

Välkommen att kontakta oss!

   

Karin Ahlberg Eliasson
VD
Mobil 063-15 52 01
E-post karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

 

Gertrud Olsson
Ansvarig för jul- och vårmarknad
Mobil 063-15 52 03
E-post gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se

 

Julia Pearson
Projektkoordinator
Mobil 063 – 15 52 06
E-post julia.pearson@hushallningssallskapet.se

 

Magnus Forsén
Rådgivare skog och energi
Mobil 063-15 52 02
E-post magnus.forsen@hushallningssallskapet.se

                     

Ida Lindman 
Näringslivsutvecklare
Telefon 063-15 52 04

E-post ida.lindman@hushallningssallskapet.se

 

Sigrid Tirén
Växtodlingsrådgivare
Mobil 063-15 52 05
E-post sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se

 

Anna Dencker (Föräldraledig)
Agronom, Husdjursrådgivare
Telefon 070-284 48 38
E-post anna.dencker@hushallningssallskapet.se