Kontakt Hushållningssällskapet Jämtland

Hushållningssällskapet Jämtland hittar du i Gula Huset Sunnan på Grönt Center i Ås.

Vi som jobbar på Hushållningssällskapet Jämtland: Anna, Karin, Gertrud, Julia och Ida saknas gör Magnus och Sigrid.

Besöks och postadress:

Ösavägen 14
836 94 Ås

E-post hush.z@hushallningssallskapet.se

Välkommen att kontakta oss!

   

Karin Ahlberg Eliasson
VD
Mobil 070-392 13 13
E-post karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

 

Gertrud Olsson
Ansvarig för Skördefest JH, jul- och vårmarknad
Mobil 070-305 08 74
E-post gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se

 

Julia Pearson
Projektkoordinator
Mobil 070-525 11 38
E-post julia.pearson@hushallningssallskapet.se

 

Magnus Forsén

Rådgivare skog och energi
Mobil 072-517 22 88

E-post magnus.forsen@hushallningssallskapet.se

                     

Ida Lindman (Föräldraledig)
Näringslivsutvecklare
Telefon 070-283 59 62
E-post ida.lindman@hushallningssallskapet.se

 

Anna Dencker (Föräldraledig)
Agronom, Husdjursrådgivare
Telefon 070-284 48 38
E-post anna.dencker@hushallningssallskapet.se