Sveriges vassaste rådgivare

Vår historia

HIR, som står för Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning, startade i dåvarande Malmöhus län 1980 när den förste rådgivaren för HIR anställdes. 30 år senare, den 1 januari 2010, bildade HIR ett eget bolag för rådgivningsverksamheten. Då hade HIR under ett antal år verkat som en självständig del av dåvarande Hushållningssällskapet Malmöhus.

Bolaget heter sedan 1 januari 2015 HIR Skåne AB och är det första delvis personalägda bolaget inom Hushållningssällskapet Skåne. Huvudägare i bolaget är Hushållningssällskapet Skåne och de äger minst 60 procent. HIR Skåne driver även facktidningen Arvensis, en tidskrift för professionella lantbrukare.