Styrelse

Styrelsen för HIR Skåne består av Ida Lindell, facklig representant, Mats Olsson, Lönnslätts Bär, Sven Fajersson VD HS Skåne, Anna Starck, personalägarrepresentant, ordförande Nils Gyllenkror, Björnstorps och Svenstorps Godsförvaltning, Anna-Mia Björklund, personalägarrepresentant, Erik Stjerndahl, VD, Bengt L Andersson, BAG Managemant & Individutveckling AB.