Rätt kvävegiva med nollrutor

Mätning av kväveupptaget i ogödslade ”nollrutor” är den säkraste metoden att ta reda på höstvetets kvävebehov.

Genom att anlägga en nollruta kan man bedöma mineraliseringen och kväveupptaget i fältet.

Mätning av kväveupptag i ogödslade nollrutor ger ett bra svar på hur mycket kväve du behöver komplettera med under stråskjutningen. Vi kommer till ditt fält och mäter kväveupptaget i både i den ogödslade nollrutan och i övriga fältet. Du får svar direkt hur mycket du ska kompletteringsgödsla med. Nollrutemätningar gör vi i höstvete.

Pris för mätning i fem nollrutor

HIR-kunder 2 600 kr

Övriga 3 750 kr

Så här gör du

• Nollrutor, minst 5 x 8 m, i fält med hjälp av en presenning vid varje gödselspridningstillfälle.

• Tydlig markering i varje hörn av nollrutan i fältkant så rutan lätt kan hittas.

 

För mer information eller bokning av nollrutemätningar kontakta din HIR-rådgivare eller Patrik Laxmar, tel 010-476 22 80

 

Skåne - Nollrutor för att bedöma kvävebehov HIR Skåne 2022