Vattenkvalitét

Välkommen att anmäla ditt intresse till kurs om vattenkvalitet hemma på din egen gård 
Klimatförändringar ger upphov till extremväder. Torka kan leda till brist på bevattningsvatten med god hygienisk och kemisk kvalitet. Skyfall och ihållande regn kan leda till översvämningar som ökar risken för att smittor sprids på fälten. Extremväder påverkar livsmedelsäkerheten och når till sist slutkonsumenten. För trädgårdsföretagare är det viktigt att identifiera farorna och förstå riskerna för att kunna säkra sin produktion.
Hur genomförs kursen?
Den gårdsnära kursen inleds med ett digitalt möte (ca 1tim) där vi går igenom gårdens grundförutsättningar. Vi guidar dig kortfattat igenom vilka faror och risker som kan uppstå vid bristande vattenkvalitet. Både när det handlar om hygienisk status och mer teknisk kvalitet i recirkulerande system.
Vi bokar sedan in ett besök på din gård. På gårdsbesöket (ca 3 timmar) ger vi oss ut i fält. Vi identifierar faror som kan uppstå kopplat till ditt bevattningsvatten och din produktion. Därefter gör vi tillsammans en värdering av farorna som kan ligga till grund för en framtida riskbedömning. Finns det olika vattenkällor till odlingen eller möjlighet att ingå i ett cirkulärt system? Vi går igenom vad som krävs för att säkerställa en god vattenkvalitet som passar för din produktion.

Deltagande på denna gårdsnära kurs kommer ge dig tips på hur du kan kontrollera ditt vatten och känna dig trygg med din vattenkälla. Vi ger exempel på hur en provtagningsplan kan se ut och lär dig tolka analyser. Eftersom vattenkvaliteten kan variera i en vattenkälla är det viktigt att tänka på när och hur ett prov ska tas.

 

Kostnad

500 kr (Obs! För dig som har deltagit i kursen ”Vattenkvalité -bevattningsvattnet påverkas av extremväder” är den här gårdsnära kursen kostnadsfri.) Du anmäler dig via formuläret nedan.
Plats
På din gård

Skåne anmälan - Gårdsnära kurser

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig i mån av plats. Kurserna är tillgängliga fram till och med 31 augusti 2023.
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se