Understödjande grödor

Välkommen på kurs hemma på din egen gård 
Är du en långsiktig odlare och vill säkra din skörd i framtidens ändrade klimat? Eller har du funderat på att satsa på mellangrödor men är osäker på vad det innebär? Nu lanseras en gårdsnära kurs om odling av understödjande grödor. Du träffar en utbildare både digitalt och på din egen gård på en överenskommen tid.
Vad är en understödjande gröda?
Understödjande gröda är ett begrepp som kombinerar alla icke avsalu-grödor som odlas med syftet att förbättra odlingssystemet med olika funktioner på båda kort- och långsikt. Understödjande grödor omfattar till exempel mellangrödor, bottengrödor och fånggrödor.
Kursens innehåll:
– Understödjande grödors betydelse för jordhälsan (bl.a. med avseende på mikroorganismer, vattenhållande förmåga och infiltration).
– Odling av understödjande grödor och hur de kan placeras i växtföljden.
– Olika arter och blandningar av understödjande grödor.
– Kostnader kopplade till odlingen.
– Vilka fördelar som du kommer att få och hur du kan undvika nackdelar.
Hur genomförs kursen?
​​​​​​Den gårdsnära kursen inleds med ett digitalt möte (cirka 1tim) där vi går igenom gårdens förutsättningar och grundläggande fakta om jordhälsa och understödjande grödor. Därefter träffas vi på din gård. På gårdsbesöket (cirka 3 timmar ) går vi igenom olika arter och blandningar av understödjande grödor och vilka möjligheter finns för just din gård!

Deltagande på denna gårdsnära kurs kommer att ge dig kunskap och beslutsunderlag för att själv gå vidare och utveckla din odling.

 

Kostnad
500 kr (Obs! För dig som har deltagit i kursen ”Säkrare grönsaksskördar med mellangrödor” är den här gårdsnära kursen kostnadsfri.)

Plats
På din gård

Skåne anmälan - Gårdsnära kurser

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig i mån av plats. Kurserna är tillgängliga fram till och med 31 augusti 2023.
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se