Just den här gången är det jordhälsan som är i fokus!

För att bibehålla goda skördar när extrema väderhändelser blir vanligare, kommer jordhälsan att spela en allt viktigare roll. Jordens struktur, infiltrations- och vattenhållande förmåga är till exempel avgörande för att hantera både blöta och torra perioder.

Kursen består av tre delar med total kurstid 4 timmar, själva besöket på gården tar cirka 3 timmar. Tillsammans gräver vi en eller två gropar i samma eller olika fält. Vi gräver ner till alven och undersöker jordens status. Vi följer Jordbruksverkets app ”Hur mår min jord”.

Program

1. Förberedande videosamtal med en kort introduktion i ämnet och appen.
2. Besök på gården: Du väljer en eller två platser där vi tillsammans gräver en grop och undersöker strukturen, täta skikt, förekomsten av maskar, med mera. Därefter gör vi ett infiltrationstest för att se hur din jord kan ta emot vatten.
3. Efter besöket: Du får en kort sammanfattning av utfallet och vid behov chans att via telefon/videomöte ta upp funderingar som dykt upp efter besöket.

Under kursens alla moment har du möjlighet att ställa frågor och diskutera det som just du är intresserad av!

Det finns möjlighet att anmäla intresse nu för att delta i denna kurs. Intresseanmälan att ta del av kursen är öppen. Eftersom kursen genomförs utomhus och vi tillsammans gräver gropar behöver det vara frostfritt.

För att kunna gå en gårdsnära kurs ska deltagaren äga eller arrendera åkermark samt ha F-skattsedel och sälja trädgårdsprodukter. Den som planerar starta odling ska äga eller arrendera åkermark och ha beställt plantor, fröer och annat förbrukningsmaterial för att börja odla grödor (eller understödjande grödor=förberedelse av marken) under 2024.