Lagar och regler vid vattenuttag

Välkommen på kurs hemma på din egen gård 
Är du osäker på vad som gäller kring vattenuttag för bevattning? Känner du dig osäker på vad som gäller när du bevattnar din gröda? Vill du diskutera hur du säkerställer laglig tillgång till din vattenkälla på lång sikt?

När konkurrensen om vatten hårdnar blir det viktigt att på laglig väg säkra sitt vattenuttag för bevattning, vare sig det gäller ytvatten eller borra. Vi utvärderar tillsammans ditt framtida vattenbehov i förhållande till tillgång. Oavsett om det gäller en ny eller gammal borra, att samla vatten ur ett vattendrag eller annat ytvatten så hjälper kursen dig att komma fram till den bästa lösningen för din gård!

Hur genomförs kursen?
​​​​​​Den gårdsnära kursen inleds med ett digitalt möte eller telefonsamtal (ca 1tim) där vi går igenom gårdens grundförutsättningar. Just den här gången är det tillgången på vatten som är i fokus. Vi guidar dig kortfattat igenom vattenjuridiken för vattenuttag vid bevattning. Här får du beslutsunderlag att fundera vidare på. Ska du anmäla vattenverksamheten eller söka tillstånd, eller behöver du inte göra något alls?

Därefter planerar vi in ett besök på din gård. På gårdsbesöket (ca 2-3tim) går vi igenom uppgifter kring ditt vattenbehov idag och i framtiden. Vi diskuterar tillsammans möjligheter och utmaningar kring de vattenkällor du har på din gård och hur du säkerställer att få använda dem för bevattning på lång sikt. Du får också utbildning kring hur du bör ställa upp en dokumentation för din vattenkälla och ditt uttag. Vi kommer även att titta på investeringskostnader med konkreta räkneexempel.

Deltagande på denna gårdsnära kurs kommer att ge dig kunskap och beslutsunderlag för att själv gå vidare i den juridiska processen kring vattenuttag för bevattning.

 

Kostnad
500 kr

Plats
På din gård

Skåne anmälan - Gårdsnära kurser

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig i mån av plats.
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se