Dränering

Välkommen att anmäla ditt intresse till kurs om dränering hemma på din egen gård  
För att ge förutsättningar för en konkurrenskraftig gröda är dränering A och O. Genom att dränera marken så sänker du grundvattennivån vilket ger marken rätt balans av syre och vatten. Detta i sin tur gör att rötterna trivs. De växer på djupet och breder ut sig. Men en stor rotvolym klarar grödan både torra och våta förhållande bättre. Den blir dessutom bättre på att utnyttja växtnäringen i marken.
Hur genomförs kursen?
Den gårdsnära kursen inleds med ett digitalt möte (ca 1tim) där vi går igenom gårdens grundförutsättningar. Vi guidar dig kortfattat igenom dräneringens olika delar och fördjupar oss i hur dräneringen samspelar med markfysiken och biologin.
Vi bokar sedan in ett besök på din gård. På gårdsbesöket (ca 3 timmar) ger vi oss ut i fält. Vi går igenom ”ömma punkter” i befintlig dränering som du bör se över varje år för att upprätthålla funktion och presenterar ett förslag på hur du kan dokumentera detta. Vi genomlyser dräneringens funktion och tittar på vägval för bättre prestanda. Vi gör infiltrationstest på utvalt problemområde för att utesluta om det är problem med dräneringen eller infiltrationen ner till dräneringen.

I de fall dränering saknas helt tittar vi på behov av en dränering och hur du kan gå vidare med den processen.

Deltagande på denna gårdsnära kurs kommer ge dig tips på hur du kan kontrollera funktionen på din befintliga dränering. Den kommer ge dig beslutsunderlag för att veta vilket vägval du skall göra. Underhålla, komplettera eller göra nytt.

Kostnad
500 kr (Obs! För dig som har deltagit i kursen ”Dränera din trädgårdsodling mot skyfall och torka vid framtida extremväder” är den här gårdsnära kursen kostnadsfri.)
Plats
På din gård
Sista anmälningsdatum
Välkommen med din anmälan så fort som möjligt. Vi betar av och prioriterar anmälningarna i ordning. Begränsat antal.

Skåne anmälan - Gårdsnära kurser

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig i mån av plats. Kurserna är tillgängliga fram till och med 31 augusti 2023.
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se