Kurser

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

Miljöhusesyn häst

Vi simulerar en kontroll och går genom de vanligaste bristerna samt hur man bäst kan åtgärda dem. Liksom visar hur man bäst kan använda det digitala egenkontrollverktyget – Miljöhusesyn.

Datum: 7 december Plats: Digitalt Läs mer och anmäl här

 

Digital sprutjournal Näsgård mobile/ Datalogisk, Borgeby

Vänta inte med att journalföra dina fältåtgärder. Gör det direkt i din digitala sprutjournal. Det gäller även alla andra åtgärder som t. ex utsäde och gödselkörningar. Har du registrerat allt du har gjort på fälten kan du även känna en trygghet inför kontroller. I Näsgård Mobile kan du även få en koll på att du har följt användarvillkoren för allt växtskydd du har använt under året.

Datum: 7 december Plats: Gula villan, Borgeby Läs mer och anmäl här

 

Digital sprutjournal Näsgård mobile/ Datalogisk, Skepparslöv

Vänta inte med att journalföra dina fältåtgärder. Gör det direkt i din digitala sprutjournal. Det gäller även alla andra åtgärder som t. ex utsäde och gödselkörningar. Har du registrerat allt du har gjort på fälten kan du även känna en trygghet inför kontroller. I Näsgård Mobile kan du även få en koll på att du har följt användarvillkoren för allt växtskydd du har använt under året.

Datum: 8 december Plats: Helgegården, Skepparslöv Läs mer och anmäl här

 

Digital sprutjournal Näsgård mobile/ Datalogisk, Borrby

Vänta inte med att journalföra dina fältåtgärder. Gör det direkt i din digitala sprutjournal. Det gäller även alla andra åtgärder som t. ex utsäde och gödselkörningar. Har du registrerat allt du har gjort på fälten kan du även känna en trygghet inför kontroller. I Näsgård Mobile kan du även få en koll på att du har följt användarvillkoren för allt växtskydd du har använt under året.

Datum: 9 december Plats: Sandby gård, Borrby Läs mer och anmäl här

 

Biotopskydd – vad får man göra?

Vad får jag göra och vad får jag inte göra? Vad är skyddat och hur gör jag om jag vill söka dispens osv. Under träffen hoppas vi kunna få svar på en del av dessa frågor.

Datum 14 december Plats: Digitalt Läs mer och anmäl här

 

 

Foder till dikor – problem och möjligheter

För att nå lönsamhet, upprätthålla god välfärd inom djurproduktionen och minimera klimatpåverkan gäller det att ha koll på hela foderkedjan, från odling till utfodring. Vi bjuder därför in till en kurs där vi pratar om hur viktigt det är med fodret i diko-produktionen

Datum: 14 december Plats: Skepparslöv, Kristianstad Läs mer och anmäl här

 

Styr din el med virtuellt kraftverk
Välkommen till en kurs om möjligheterna att spara pengar genom att reglera gårdens elanvändning. Genom att styra elanvändningen i företag med exempelvis värme- och kylanläggningar går det att få ersättning från olika aktörer på elmarknaden.
Datum: 14 december Plats: digitalt Läs mer och anmäl här

 

Digital ”koll på läget” träff

Att hålla reda på alla de regler och föreskrifter som påverkar oss som lantbrukare är inte alltid så enkelt. Men det är viktigt. Vid detta möte går vi bland annat igenom nyheter och det vi ser är aktuellt

Datum: 20 december Plats: Digitalt Läs mer och anmäl

 

HIR Arbetsgivare – Effektiva möten

Under kurspasset HIR Arbetsgivare får du konkreta tips kring hur du lyckas hålla effektiva och strukturerade möten. Kurspasset bygger på aktiv närvaro och gemensamt engagemang, allt för ett effektivt lärande och att du ska få ut så mycket som möjligt.

Datum: 1 februari Plats: Digitalt Läs mer och anmäl här

 

HIR Arbetsgivare – Kick off inför säsongen

Hur skall den nya säsongen bli ännu bättre än den förra? Behöver du ”komma igång” med ett effektivare ledarskap? Under kurspasset varvas teoripass med gruppdiskussioner kring praktiskt ledarskap – med temat säsongsanställningar.

Datum: 9 februari Plats: Digitalt Läs mer och anmäl här

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer.

Anmälan HIR Skåne - Greppa Näringen 2021

Intresseanmälan
  • Klicka på pilen till höger för att välja bland alternativen ovan.

Läs mer om Greppa Näringens moduler och innehåll

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Precisionsbevattning i bär

Under 2020 gav HIR Skåne ut fyra artiklar för att öka kunskapen om bevattning med fokus på styrning och droppbevattning.

Läs del 4: Recirkulering och vattenuppsamling