Kurser

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

Ledarskap – hur kan du öka motivationen hos medarbetarna? – Inställd

Varför visar de som jobbar hos dig inte samma entusiasm för verksamheten som du? Hur får du dina medarbetare att dra åt samma håll? Vad krävs av dig som arbetsledare för att behålla dina medarbetare?

2o januari. Klicka här för anmälan

 

Ledarskap – för dig som har säsongspersonal eller tillfälligt anställda

Varför blir inte arbetet utfört som du tänkt dig? Hur ska du göra för att minska väntetider, irritation och språkförbistring? Varför är det så svårt att få in alla säsongsanställda i arbetsrutinerna?

25 januari. Klicka här för anmälan

 

Integrerad ogräsbekämpning i praktiken

Integrerat växtskydd har ett gott syfte med mål att minska vårt beroende av kemiska bekämpningsmedel. Så hur gör vi det? I den här kursen får du lära dig att använda olika verktyg optimalt.

25 januari. Klicka här för anmälan

 

Lökkonferens

Två dagar med löken i fokus.

26-27 januari. Klicka här för anmälan

 

Att hålla effektiva möten på gröna företag

Hur kan du få till effektiva möten som leder till resultat? Hur kan du jobba med tavlor och tavelmöten? När ska man ha korta pulsmöten och när ska man ha längre förbättringsmöten? Hur gör man en bra mötesstruktur?

27 januari. Klicka här för anmälan

 

Självledarskap 1 och 2 – för att leda andra måste du kunna leda dig själv

Varför känns det som att du inte räcker till, vare sig på jobbet eller hemma? Har du svårt att hantera konfliktsituationer? Varför förstår inte medarbetarna vad du säger?

1 februari. Klicka här för anmälan

 

Medarbetarsamtal – Vad krävs och hur kan man göra?

Bävar du för att hålla medarbetarsamtal? Behöver du få struktur på medarbetarsamtalen? Har du koll på vad som krävs av dig som arbetsgivare kring medarbetarsamtal?

3 februari. Klicka här för anmälan

 

Digitala redskap

Varje dag samlar vi in mängder med digital information via våra traktorers olika system så som logmaster och JD-link. Hur kan vi använda denna information för att bli effektivare lantbrukare?

3 februari. Klicka här för anmälan

 

Ny- och ombyggnation av fårstall

Kursen presenterar bygglösningar såväl för nya som befintliga byggnader som ger en bra djurmiljö samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Februari 2022, datum ej bestämt. Intresseanmälan kan skickas till sofia.lindman.larsson@hushallningssallskapet.se

 

Mellangrödor med maximal nytta

Mellangrödor har enorm potential om de odlas rätt! Och för att odla dem rätt krävs ett äkta hantverk. Nyckeln till framgång är att odla rätt art eller artblandning vid rätt tid på rätt plats och med rätt etablering. Så hur gör men det?

2 mars. Klicka här för anmälan

 

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer.

Anmälan HIR Skåne - Greppa Näringen 2021

Intresseanmälan
  • Klicka på pilen till höger för att välja bland alternativen ovan.

Läs mer om Greppa Näringens moduler och innehåll

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Precisionsbevattning i bär

Under 2020 gav HIR Skåne ut fyra artiklar för att öka kunskapen om bevattning med fokus på styrning och droppbevattning.

Läs del 4: Recirkulering och vattenuppsamling