Kurser

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

Fältvandring – Fång- och mellangrödor

I den nya CAP-reformen beräknas arealstödet sjunka med ca 25 procent medan fång- och mellangrödor få större utrymme. Det innebär att fler kommer så dessa grödor – men när, hur och vad ska man så?

19 oktober Klicka här för anmälan

 

Fältvandring – Mobil gröngödsling inom ekologisk produktion

Kan man skörda grönmassa på ett fält och använda som gröngödsling på ett annat (så kallad mobil gröngödsling)?

27 oktober Klicka här för anmälan

 

Gårdsråd och styrelse

Har du funderat på om gårdsråd eller styrelse vore något för dig? 2021 erbjuder vi en utbildning, framför allt riktad till dig som är lantbrukare och inte redan har, men funderar på att starta upp, ett forum för det strategiska arbetet på gården.

Start 10 november Klicka här för anmälan

 

Inspirationskurser i ledarskap

Ledarskap är en utmaning! HIR Skåne erbjuder nu två riktade inspirationskurser;
Ledarskap – för dig som har säsongspersonal eller tillfälligt anställda och
Ledarskap – för dig som vill öka motivationen hos medarbetarna

15 och 17 november Klicka här för anmälan

 

Fåglar i odlingslandskapet – gynna rapphöns och lärkor på din gård

Vilka fågelarter är mer eller mindre knutna till jordbrukslandskapet och varför är de det? Varför har flera av dessa fågelarter minskat kraftigt och hur mycket har populationerna egentligen minskat?

16 november Klicka här för anmälan

 

Marknad och samverkan mellan växt- och djurgårdar

Den här kursen belyser den ekologiska marknaden, både historiskt och en prognos framåt i tiden.

17 november Klicka här för anmälan

 

Fossilfritt jordbruk 2030 – en rimlig möjlighet?

Vilka möjligheter och utmaningar finns det med en ökad användning av biodrivmedel och/eller bredare användning av eldrivna arbetsmaskiner?

24 november. Klicka här för anmälan

 

Odling av industrihampa – en hållbar gröda för framtiden

Det finns en stor potential i odling av industrihampa i Skåne framöver. Idag importeras råvaran men det finns goda förutsättningar att odla grödan lokalt. Fiberhampa, till skillnad från fröhampa, är en intressant gröda ur flera aspekter. Den har väldigt bra ogräskonkurrerande egenskaper vilket gör att grödan kan fungera som en “ogrässanerare” i växtföljden.

25 november Klicka här för anmälan

 

Optimera värdet av ditt digitala verktyg

Har du investerat i ett nytt digitalt verktyg, lärt dig föra logg men vet inte riktigt vad du ska göra sen? Då är det dags för vidareutbildning!

25 november. Klicka här för anmälan

 

Odling av ekologisk sötpotatis – grundkurs

Vi tar i olika steg upp hur du kan odla sötpotatis i Sverige; plantering, sorter, bra material, odlingssystem, startgödsling, etablering, kritiska perioden för rotutveckling, temperaturkrav, vattentillförsel, svällning och skörd. mm.

25 november. Klicka här för anmälan

 

Investera i solcellsanläggning på gård

Lär dig mer om grunderna för vad man ska tänka på vi en investering av en solcellsanläggning på gård. Behov, kapacitet, dimensionering, placering och byggnadsteknik är några centrala begrepp.

1 december. Klicka här för anmälan

 

Ekologisk odling av bär och grönsaker – grundkurs

På kursen presenteras odlingsteknik inom bär och grönsaker. För varje produktionsgren kommer vi även diskutera: växtföljd, växtnäring, växtskydd och ogräs.

14 december. Klicka här för anmälan

 

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer.

Anmälan HIR Skåne - Greppa Näringen 2020

Intresseanmälan
  • Klicka på pilen till höger för att välja bland alternativen ovan.

Läs mer om Greppa Näringens moduler och innehåll

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Precisionsbevattning i bär

Under 2020 gav HIR Skåne ut fyra artiklar för att öka kunskapen om bevattning med fokus på styrning och droppbevattning.

Läs del 4: Recirkulering och vattenuppsamling