Höstens kurser

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

Digital grundkurs i ekologisk odling av bär och grönsaker

Andelen ekologiska bär och grönsaker som odlas i Sverige är fortsatt mycket lägre än konventionellt odlat. För att främja regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter 2030 behöver vi fler ekologiska trädgårdsodlare.

27 januari kl 09.00 Klicka här för anmälan

 

Digital kurs om integrerad ogräsbekämpning i praktiken

Att lyckas i kampen mot ogräs blir en av framtidens stora utmaningar. Aggressiva ogräs är på frammarsch i Sverige, resistensproblemen ökar, utbudet av aktivsubstanser krymper och viktiga aktivsubstanser är ”under attack”. För att vi kan klara oss framöver behövs helhetstänkande, rätt verktyg, fingertoppskänsla och bra tajming. Verktygslådan är större än du tror.

1 februari kl. 13.00-16.30 Klicka här för anmälan

 

Digital kurs om mellangrödor med maximal nytta

Mellangrödor har enorm potential om de odlas rätt! Och för att odla dem rätt krävt ett äkta hantverk. Nyckeln till framgång är att odla rätt art eller artblandning vid rätt tid på rätt plats och med rätt etablering. Så hur gör men det? I kursen ”Mellangrödor i praktiken” får du lära dig att odla mellangrödor med maximal nytta för framtiden.

10 februari kl. 13.00-16.30 Klicka här för anmälan

 

Digital utbildningsträff om tillstånd för hästverksamhet

Behöver du tillstånd för din hästverksamhet? Få reda på vad som gäller av Länsstyrelsens sakkunniga.

10 februari kl. 13.00-14.30 eller kl. 19.00-20.30 Klicka här för anmälan 

 

Digital kurs om ventilation och klimatisering i djurstallar

En kurs om hur ventilation och klimatisering i ett djurstall fungerar och påverkar djur- och stallmiljön m.m. Tillfälle ges att lära sig utföra egna enklare stallmiljöundersökningar. Kursen kommer främst behandla mekanisk ventilation.

11 februari kl. 08.30-12.00 Klicka här för anmälan

 

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer.

Anmälan HIR Skåne - Greppa Näringen 2020

Intresseanmälan
  • Klicka på pilen till höger för att välja bland alternativen ovan.

Läs mer om Greppa Näringens moduler och innehåll

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Precisionsbevattning i bär

Under 2020 ger HIR Skåne ut fyra artiklar för att öka kunskapen om bevattning med fokus på styrning och droppbevattning. Det blir även ett kurstillfälle till hösten.

Läs del 2: Vattenåtgång och dimensionering