Vårens kurser

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

Inspirationskurs i ledarskap – för unga gröna företagare

Har du någon gång funderat på:

Varför blir arbetet inte gjort som jag vill eftersom jag alltid betraktas jag som sonen/kompisen? Varför känns det svårt för mig som 25-åring att leda min 37-åriga medarbetare? Hur kan jag som ung lägga nivån för kommunikationen och inte falla in i den grova jargongen som kan råda?

Vi tror att du genom att utveckla ditt ledarskap kan nå framgång!

5 maj Klicka här för anmälan

Bygga ligghall

Ligghallsinhysning av djur handlar om så mycket mer än att enbart bygga eller iordningställa en relativt enkel vind- och väderskyddande byggnad. Kursen vänder sig till djurhållare som har utegångsdjur av djurslaget nötkreatur men kan även vara av intresse för får- och hästägare. Kursen tar bl.a. upp placering och utformning av ligghall, djurens förutsättningar för utedrift, gödselhantering. Förutom teori kring ligghallssystem besöks även en gård som har en fungerande ligghall.

20 april Klicka här för anmälan

 

Bygga för får

Kursen behandlar olika inhysningssystem, uppfödningsmodeller och utfodringsstrategier till  får. Planlösningar på olika stallar visas och diskuteras utifrån produktions-, djurhälso- och miljöperspektiv.

20 maj Klicka här för anmälan

 

Studieresa – ekologisk nötköttsproduktion med fokus på byggnader

Funderar du på att bygga nytt eller uppdatera ditt befintliga stall? Då kan det vara bra att besöka några som nyligen haft samma tankar. Under studieresan besöker vi olika typer av stall och produktionsinriktningar för nötköttsproduktion.

Vecka 24

 

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer.

Anmälan HIR Skåne - Greppa Näringen 2020

Intresseanmälan
  • Klicka på pilen till höger för att välja bland alternativen ovan.

Läs mer om Greppa Näringens moduler och innehåll

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Precisionsbevattning i bär

Under 2020 ger HIR Skåne ut fyra artiklar för att öka kunskapen om bevattning med fokus på styrning och droppbevattning. Det blir även ett kurstillfälle till hösten.

Läs del 4: Recirkulering och vattenuppsamling