Kurser

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

Kväveoptimering – tre träffar

Välkommen på en serie kunskapsträffar riktade till dig som vill utveckla din spannmålsodling och optimera kvävestrategin.

Kursstart 11 maj Sandby gård eller 13 maj Borgeby. Klicka här för anmälan

 

Fältkurs Helgegården + Fagraslätt

Vi tittar på två ekoförsök; Mobil gröngödsling i höstvete och Höstsådda baljväxter. Dessutom på ett sortförsök i åkerbönor, diverse udda grödor som linser och quinoa samt ev även potatis, morötter och lök.

8 juniKlicka här för anmälan

 

Lönsam betesdrift i lampproduktion

Lär dig mer om hållbara system för betesdrift, där man genom betesplanering håller djuren friska och får bra tillväxt på sina lamm.

17 juni. Klicka här för anmälan

 

Fältvandring – Conservation Agriculture i praktiken

Conservation Agriculture (CA) är ett odlingssystem som fokuserar på jordhälsa och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv. För att kunna praktisera CA med framgång är det viktigt att begripa det här systemet som ett helt odlingssystem med flera grundbultar. På den här fältvandringen besöker vi Jan och Martin Alwén på Sillesjö gård som praktiserar Conservation Agriculture. De berättar hur det har varit på resan mot CA. Vad är viktigt för att ha framgång? Vilka fallgropar och risker finns? Maskinval?  Vad blir nästa steg i framtiden?

17 juni. Klicka här för anmälan

 

Studieresa Västergötland och Slätte Ekodag

Vi besöker Roland Höckert på Godegården utanför Järpås. Där odlas raps, spannmål, ärter/åkerbönor, klöverfrö och vall. I växtföljden ingår även får. Roland har många funderingar kring markliv och jobbar för att minska användningen av plogen.

På tisdagen besöker vi Slätte Ekodag innan vi styr bussarna hemåt.

20-21 juni. Klicka här för anmälan

 

Ekologisk mjölkproduktion – studieresa till Danmark

Lär dig mer om ekologisk mjölkproduktion

1-4 augusti Klicka här för anmälan

 

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer.

Anmälan HIR Skåne - Greppa Näringen 2021

Intresseanmälan
  • Klicka på pilen till höger för att välja bland alternativen ovan.

Läs mer om Greppa Näringens moduler och innehåll

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Precisionsbevattning i bär

Under 2020 gav HIR Skåne ut fyra artiklar för att öka kunskapen om bevattning med fokus på styrning och droppbevattning.

Läs del 4: Recirkulering och vattenuppsamling